Banka

Solmaz Kâmuran


Banka

Banka

 • Title: Banka
 • Author: Solmaz Kâmuran
 • ISBN: 9789751021434
 • Page: 442
 • Format: PaperbackKiraze ve Minta n n yazar Solmaz Kamuran dan T rkiye nin 1990 l y llarda i ine d t ekonomik krizin arp c bir parodisiK k bir tatil kasabas nda yollar kesi en biri Frans z yedi ki i kasaban n tek bankas na rutin i lerini g rmek i in u rarlar Hepsi de ufak tefek, pek de ya amsal olmayan i lerini g r p bir an nce kendi d nyalar na geri d nmekten ba ka bir eyKiraze ve Minta n n yazar Solmaz Kamuran dan T rkiye nin 1990 l y llarda i ine d t ekonomik krizin arp c bir parodisiK k bir tatil kasabas nda yollar kesi en biri Frans z yedi ki i kasaban n tek bankas na rutin i lerini g rmek i in u rarlar Hepsi de ufak tefek, pek de ya amsal olmayan i lerini g r p bir an nce kendi d nyalar na geri d nmekten ba ka bir ey istemezler Bu k k kasabada d nyan n sorunlar ndan uzak, ki isel dertleriyle cebelle en insanlar n hayatlar , ba kentte h k metin ald bir kararla tehlikeye girecek, banka ubesi hi ummad klar bir anda, sorunlardan ka arak s nd klar kasabadaki hayatlar n kabusa d n t recektir Yazar, sonu lar hepimizi etkilemi bir d nemi anlat rken, kahramanlar n n ge mi e do ru izlerini s rerek geni bir toplumsal panorama iziyor, onlar ele al yla psikolojik derinlikler yarat yor D nyan n sorunlar ndan ka man n olanakl olmad n n alt n iziyor.Kamuran, kurgudaki ustal n ve yal n s yleyi ini hikaye anlatmadaki becerisiyle birle tirince bir rp da okunan s r kleyici bir eser ortaya koymu.


Recent Comments "Banka"


 • Free Download [Comics Book] ¹ Banka - by Solmaz Kâmuran ✓
  442 Solmaz Kâmuran
 • thumbnail Title: Free Download [Comics Book] ¹ Banka - by Solmaz Kâmuran ✓
  Posted by:Solmaz Kâmuran
  Published :2019-03-10T01:36:52+00:00